Projekt 1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wypromowanie produktów marki PILGUNI za granicą.

Cel projektu: promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 363 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 272 550,00 PLN
Beneficjent: FIRMA HANDLOWA IMPORT - EKSPORT - PILGUNI Filipiak Jacek
ul.1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała

Projekt 2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie: 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Dalszy rozwój eksportu marki PILGUNI

Cel projektu: promowanie produktów branży Moda Polska, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem: 504900,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 378675,00 PLN
Beneficjent: FIRMA HANDLOWA IMPORT - EKSPORT - PILGUNI Filipiak Jacek
ul.1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała
 

Projekt 3

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie: 3.3.3.Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Promocja marki PILGUNI na rynkach Zatoki Perskiej

Cel projektu: promowanie produktów branży Moda Polska oraz udział w wystawie Expo 2020 w Dubaju co przyczyni się do zwiększenia exportu.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem: 240400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 180300,00 PLN
Beneficjent: FIRMA HANDLOWA IMPORT - EKSPORT - PILGUNI Filipiak Jacek
ul.1 Maja 24, 43-300 Bielsko-Biała